Zarejestruj się

Załóż nowe konto

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w portalu Somfybiznes.pl - wypełnij poniższy formularz. Po weryfikacji zgłoszenia prześlemy potwierdzenie oraz dane dostępowe na podany adres email.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest SOMFY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marywilskiej 34. Państwa dane przetwarzane będą jedynie w zakresie na jaki wyraziliście Państwo zgodę oraz do momentu jej wycofania bądź w zakresie oraz czasie niezbędnym do realizacji konkretnego zapytania, zamówienia, procesu reklamacji, bądź przy zakładaniu i obsłudze indywidualnego konta lub usługi oferowanej przez SOMFY zgodnie z art. 6 a,b,c rozporządzenia RODO* W oparciu o uzasadniony interes Państwa dane mogą być przekazane podmiotom wchodzącym w skład GRUPY SOMFY bądź przekazywane dostawcom usług na podstawie przepisów prawa bądź odrębnych umów zawartych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celach realizacji Państwa zgłoszeń oraz komunikacji na jaką wyraziliście Państwo zgodę zgodnie z art. 6 c,d,f rozporządzenia RODO*

Państwa dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z art. 44 rozporządzenia RODO* Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do: żądania dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania ich, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz ich przeniesienia bądź wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie zapytania, wnioski, informacje o prawach i celach przetwarzania danych osobowych możecie Państwo kierować w formie pisemnej na adres siedziby: SOMFY Sp. z o.o., ul. Marywilska 34, 03- 228 Warszawa Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania zamówienia. Somfy sp. z o.o. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO Więcej informacji znajdziecie Państwo w linku: https://www.somfy.pl/polityka-prywatnosci-somfy