FAQ TaHoma switch

Skalowalność rozwiązania -1

Czy TaHoma Switch pozostanie kompatybilna z czujnikami RTD?

 

 

 

 

 

Nowa centrala TaHoma switch nie będzie kompatybilna z czujnikami w protokole RTD.