Ogólne warunki sprzedaży

Po kliknięciu w strzałkę pobiera się plik PDF.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SOMFY SKIEROWANE DO PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ DYSTRYBUCYJNĄ
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SOMFY SKIEROWANE DO PRZEDSIĘBIORCÓW NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚCI DYSTRYBUCYJNEJ