FAQ serv-e-go

Aktywacja & Instalacja

• Zarejestrowałem już wiele central za pośrednictwem somfybiznes.pl. Czy te urządzenia będą automatycznie wyświetlane w Serv-eGo?

    Tak. Wszystkie centrale TaHoma aktywowane za pośrednictwem aplikacji TaHoma Pro, lub strony somfybiznes.pl (a zatem już dołączone do Twojego konta Pro) pojawią się...

• Mój klient ma już centralę TaHoma i chcę rozwiązać problem z jego instalacją z poziomu narzędzia Serv-e-Go, czy to możliwe?

      Najpierw musisz upewnić się, że TaHoma Twojego klienta znajduje się na Twojej liście central w narzędziu Serv-e-Go. Jeśli TaHomy nie ma na Twojej liście, to...

• Aktywowałem już wiele central, ale przez stronę Somfy-connect. Czy te centrale również będą wyświetlane w Serv-e-Go?

    Centrale TaHoma aktywowane za pośrednictwem strony Somfy-Connect nie są połączone z Twoim kontem Pro, więc nie będą widoczne w Serv-e-Go. Ale nadal można połączyć te...

• Czy konieczna jest rejestracja TaHoma?

    Tak. Musisz zarejestrować centralę TaHoma. Wykonując tę czynność poprzez aplikację TaHoma Pro będzie ona dopisana do Twojej listy zainstalowanych central. Po zalogowaniu...

• Czy konieczne jest zainstalowanie centrali TaHoma, aby sterować urządzeniami prze aplikację mobilną?

    Tak. Musisz zainstalować centralę TaHoma u swojego klienta i sparować z nią urządzenia, aby sterować nimi z poziomu aplikacji mobilnej TaHoma. TaHoma podłączona do...