Widok zawartości stron

FAQ Pro app Połączenie aplikacji TaHoma z Internetem

Wydawca treści

Nie mogę połączyć boksu TaHoma z Internetem. Co robić?

Jeśli brak dostępu do Internetu, możesz dokonać lokalnego uruchomienia. Jednak zaleca się połączenie z Internetem, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji.