POLITYKA PRYWATNOŚCI

20 maja 2022 r.

Pobierz wersję pdf

W Somfy chcemy być partnerem naszych klientów na drodze ku odkrywaniu i korzystaniu z rozwiązań inteligentnego domu oraz powiązanych produktów lub usług. Cenimy sobie zaufanie, jakim nas obdarzają nas nasi klienci i zobowiązujemy się do zachowania pełnej przejrzystości w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych. Rozumiemy potrzebę zachowania odpowiedniej kontroli nad danymi osobowymi i zobowiązujemy się do wdrażania mechanizmów, procedur i zasad zapewniających poufność, integralność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika przez cały cykl życia takich danych.

Grupa Somfy wyznaczyła inspektora ochrony danych (IOD), który zapewnia, że nasze działania są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki, chęci skorzystania ze swoich praw lub wniesienia skargi, prosimy o kontakt z naszym IOD (niezależnie od tego, z którym podmiotem Somfy Państwo się kontaktujecie): rodo-pl@somfy.com

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) informuje klientów i użytkowników, czego mogą spodziewać w odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez nas, tj.:

 1. Kogo dotyczy niniejsza Polityka?
 2. Kto jest odpowiedzialny?
 3. Jak gromadzimy dane osobowe użytkownika i jakie dane osobowe przetwarzamy?
 4. Co robimy z danymi osobowymi użytkownika?
 5. Kto otrzymuje dane osobowe użytkownika?
 6. Jak chronione są dane osobowe użytkownika?
 7. Przechowywanie danych;
 8. Przekazywanie danych za granicę;
 9. Prawa klientów;
 10. Osoby niepełnoletnie
 11. Zmiany niniejszej polityki.

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką i zapoznanie się z jej treścią

 1. Kogo dotyczy niniejsza Polityka?

Niniejsza Polityka dotyczy klienta lub użytkownika, gdy klient lub użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, gdy kontaktuje się z nami w celu nawiązania relacji biznesowych w trakcie trwania relacji biznesowej z nami, gdy korzysta z technologii, którą udostępniamy lub gdy łączy się z określonymi platformami, aplikacjami lub innymi rozwiązaniami, które możemy zapewnić lub udostępnić.

Niniejsza Polityka nie dotyczy pracowników Somfy, ani kandydatów do pracy, którzy mogą zapoznać się z polityką prywatności na naszej stronie z ofertami pracy. 

 1. Kto jest odpowiedzialny?

Podmiotem prawnym odpowiedzialnym za dane osobowe gromadzone od klienta lub użytkownika jest podmiot, który określa, w jaki sposób, kiedy i dlaczego gromadzi i wykorzystuje dane osobowe klienta lub użytkownika („Administrator danych”).

Tożsamość Administratora danych zależy od tego, kim jest użytkownik:

 • Jeśli użytkownik jest odwiedzającym niniejszą witrynę internetową (osobą, która jedynie przegląda strony na niniejszej witrynie), Administratorem danych jest podmiot Somfy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marywilskiej 34
 • Jeśli użytkownik jest inwestorem, Administratorem danych jest Somfy SA, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, Francja.
 • Jeśli użytkownik jest klientem lub dostawcą, Administratorem danych jest podmiot prawny, która zarządza relacjami biznesowymi klienta lub dostawcy z Somfy. Informacje te można znaleźć na otrzymanej fakturze lub zamówieniu lub w umowie zawartej z firmą Somfy.

Jeśli chodzi o pozostałe osoby, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w obiektach Somfy, Administratorem danych jest podmiot prawny zarządzający relacjami użytkownika z firmą Somfy. Informacje te można znaleźć w umowie zawartej z firmą Somfy lub uzyskać od osoby kontaktowej w firmie Somfy.

 

 1. Jak gromadzimy dane osobowe użytkownika i jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe to dane, które można przypisać do konkretnego użytkownika.

Dane osobowe gromadzimy bezpośrednio od użytkownika (a), lecz również pośrednio z innych źródeł (b), na przykład, gdy użytkownik przegląda witryny internetowe Somfy lub subskrybuje nasze kanały w mediach społecznościowych.

Niezależnie od tego, czy gromadzimy dane osobowe użytkownika bezpośrednio czy pośrednio, zobowiązujemy się do przetwarzania danych osobowych w sposób odpowiedni, stosowny i niezbędny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone. 

 1. Dane gromadzone bezpośrednio od użytkownika

Możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe, które użytkownik przekazuje podczas interakcji z nami.

Mogą one obejmować:

 • tytuł użytkownika;
 • imię i nazwisko użytkownika;
 • dane kontaktowe użytkownika;
 • rolę użytkownika w jego firmie;
 • produkty lub usługi, którymi użytkownik lub jego firma jest zainteresowana;
 • opinie i preferencje użytkownika dotyczące produktu;
 • preferencje komunikacyjne użytkownika;
 • opinie użytkownika na temat naszych usług.
 • komentarze dotyczące naszych usług
 • treści rozmów telefonicznych oraz wiadomości

Gromadzimy również informacje, które użytkownik przekazuje nam podczas zawierania transakcji z nami, podczas subskrybowania naszych usług, wypełniania formularzy kontaktowych lub tworzenia kont na którejkolwiek z naszych witryn internetowych, podczas kontaktu z naszymi zespołami ds. obsługi klientów lub kontaktu z mediami, podczas targów lub innych wydarzeń, w których użytkownik lub klient uczestniczy.

Dane zgromadzone w takich przypadkach mogą obejmować (oprócz danych, o których mowa powyżej):

 • numer klienta;
 • dane konta bankowego;
 • numery kart kredytowych;
 • podpis klienta;
 • datę urodzenia klienta;
 • zdjęcia przekazane nam przez klienta;
 • wszelkie dane o lokalizacji, które klient zdecyduje się nam udostępnić.
 • dane ułatwiające dostarczenie zamówienia
 • treści rozmów telefonicznych oraz wiadomości

Pozostałe informacje gromadzone podczas korzystania przez klienta lub użytkownika z naszych produktów i powiązanych aplikacji mogą obejmować:

 •  datę subskrypcji klienta lub użytkownika;
 • adres e-mail klienta lub użytkownika;
 • ID w chmurze;
 • adres IP klienta lub użytkownika;
 • numer telefonu komórkowego;
 • określone informacje zebrane z urządzenia sterującego, w tym pliki dziennika, informacje o urządzeniu i informacje o sieci oraz, w zależności od wybranych usług, dane lokalizacji lub dane biometryczne.

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe, które można przypisać klientowi lub użytkownikowi jako odwiedzającemu dowolną siedzibę podmiotu Grupy Somfy:

 • nazwa;
 • firma;
 • nazwa hosta;
 • numer dowodu osobistego;
 • numery rejestracyjne pojazdu;
 • data; oraz
 • czas przybycia i opuszczenia naszego lokalu.
 1. Pośrednio, z innych źródeł

Informacje o kliencie lub użytkowniku gromadzimy również pośrednio, na przykład, gdy klient lub użytkownik przegląda witryny internetowe Somfy lub subskrybuje nasze kanały w mediach społecznościowych.

Możemy korzystać z plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania naszych witryn internetowych. Pliki cookie to małe pliki, które są przechowywane na komputerze użytkownika; zawierają one niewielką ilość danych dotyczących konkretnego użytkownika i witryny internetowej.

Korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie:

 Pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do funkcjonowania naszych witryn internetowych.

Używamy plików cookie, które są absolutnie niezbędne do funkcjonowania naszych witryn internetowych (np. analityczne pliki cookie, które umożliwiają nam ocenę korzystani z naszych witryn internetowych i ich wydajność, a następnie poprawić ich funkcjonalność).

Jeśli użytkownik nie chce zaakceptować korzystania z plików cookie, użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby automatycznie odmawiać przechowywania plików cookie lub uzyskać informację za każdym razem, gdy witryna zażąda zgody na przechowywanie plików cookie. W razie odmowy wyrażenia zgody na pliki cookie, nasze witryny nie będą działać poprawnie.

Pliki cookie stron trzecich, poprawiające interaktywność naszych stron internetowych

Nasza strona internetowa korzysta z niektórych usług oferowanych przez strony trzecie.

Należą do nich między innymi:

Ikony udostępniania:

 • Twitter
 • Instagram
 • Facebook

 Filmy transmitowane na stronie internetowej :

Ustawienia plików cookie możesz dostosować samodzielnie w każdej chwili poprzez nasze narzędzie do zarządzania plikami cookie klikając TUTAJ lub przeczytać naszą politykę prywatności plików cookie.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu gromadzenia, monitorowania i analizowania aktywności na witrynie internetowej. Użytkownik musi jednak również wyrazić zgodę na przetwarzanie plików cookie na banerze informacyjnym dotyczącym plików cookie, który pojawia się po wejściu na witrynę internetową.

Używamy również reklamowych plików cookie, dzięki czemu możemy wyświetlać reklamy, które uznajemy za istotne dla użytkownika, na naszej witrynie lub podczas korzystania przez użytkownika z sieci Internet. Takie pliki cookie służą głównie do ograniczenia liczby wyświetleń określonej reklamy dla użytkownika i pomagają nam ocenić wpływ kampanii reklamowej.

Brak akceptacji reklamowych cookie nie wpływa na komfort korzystania z witryny przez użytkownika podczas przeglądania naszych witryn.

Czasami możemy również gromadzić informacje o użytkowniku od stron trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł, takich jak informacje o kliencie dostępne na jego witrynie internetowej lub informacje z rejestrów publicznych, takich jak Rejestr Handlowy.

 1. Co robimy z danymi osobowymi użytkownika?

Dane osobowe klienta lub użytkownika gromadzimy i wykorzystujemy, gdy jest to konieczne do negocjacji lub zawarcia z umowy z klientem, np. do:

 • Zarządzania i utrzymywania naszych relacji biznesowych, w tym tworzenia i utrzymywania konta w naszych systemach;
 • Zarządzania zamówieniami klienta: na przykład w celu przetwarzania płatności, wysyłania próbek lub produktów lub usług końcowych oraz informowania klienta o stanie zamówienia;
 • Świadczenia usług zgodnie z naszymi ustaleniami umownymi;
 • Świadczenia usług na rzecz klientów, na przykład w celu udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania klienta oraz odnotowania i wewnętrznego udostępniania takich pytań, aby lepiej odpowiadać na nie i ulepszać nasze produkty lub usługi w przyszłości.

Klient może nie podawać takich danych osobowych, lecz powinien mieć świadomość, że brak podania takich danych uniemożliwi nam negocjowanie lub wykonanie umowy.

Ponadto, dane osobowe użytkownika lub klienta gromadzimy i wykorzystujemy jeżeli leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. do:

 • Analizowania uwag i opinii klientów na temat naszych produktów lub usług, aby je ulepszać i dalej rozwijać;
 • Zarządzania pytaniami klienta lub użytkownika podczas kontaktu z mediami lub inwestorami lub kontaktu z naszą firmą za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej witrynie internetowej lub podczas korzystania z jednego z naszych kanałów w celu zgłaszania skarg;
 • Tworzenia statystyk w celu ulepszenia naszych produktów lub usług;
 • Wysyłania korespondencji marketingowej, biuletynów i/lub ankiet dla użytkowników końcowych na temat naszych działań oraz produktów lub usług, które mogą zainteresować klienta w trakcie naszej współpracy.

Dane osobowe użytkownika możemy również udostępniać, na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, dowolnej spółce powiązanej Grupy Somfy, a także:

 • zewnętrznym usługodawcom, którzy wspierają naszą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym dostawcom oprogramowania, usług hostingowych lub doradcom prawnym/ podatkowym, dostawcom usług transportowych lub akceptantom kart kredytowych i dostawcom usług bankowych.
 • w związku z połączeniem, sprzedażą lub nabyciem przedsiębiorstwa lub w trakcie takiej transakcji.

Gromadzimy również i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika za jego zgodą. Obejmuje to dane, które użytkownik zdecyduje się przekazać podczas zakładania konta u nas lub w odpowiedzi na konkretne żądanie nam zgłoszone, np. w celu:

 • Subskrybowania lub uaktualnienia dowolnej z usług Somfy lub usług naszych partnerów,
 • Aktywacji urządzenia Somfy,
 • Otrzymywania komunikatów marketingowych lub biuletynów dotyczących naszych działań, produktów lub usług.
 • Brania udziału w konkursach

Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas danych użytkownika w takich okolicznościach nie jest obowiązkowe. Jednakże, brak takiej zgody w większości przypadków uniemożliwia nam dostarczanie części lub całości usług subskrybowanych przez klienta lub użytkownika.

Czasami, dane użytkownika gromadzimy lub przetwarzamy zgodnie z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi.

 1. Kto otrzymuje dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika udostępniamy wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką, a zatem głównie naszym pracownikom z różnych działów i ewentualnie innym podmiotom Grupy Somfy, wyłącznie w następujących celach: zarządzanie klientami, centralne zarządzanie relacjami z klientami i dostawcami oraz w celu optymalizacji działalności biznesowej Somfy.  Udostępnianie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Grupy Somfy w zakresie administrowania relacjami umownymi w ramach Grupy Somfy i utrzymywania efektywnej struktury biznesowej.

Jeśli udostępniamy dane osobowe użytkownika osobom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką (np. w związku z przesyłkami, transakcjami finansowymi, usługami dotyczącymi oprogramowania), podejmujemy starania celem zapewnienia, że taka strona trzecia udzieli wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. 

 1. Jak chronione są dane osobowe użytkownika?

Wprowadzamy szereg środków technicznych i organizacyjnych, aby zabezpieczyć dane osobowe użytkowników i chronić je przed bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą lub dostępem.

Nasi pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy przetwarzający dane osobowe podpisali umowę o zachowaniu poufności lub są w inny sposób związani obowiązkiem zachowania poufności lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.

Ponadto, na każdego zewnętrznego usługodawcę, który obsługuje dane osobowe użytkowników zgodnie z niniejszą Polityką, nakładamy surowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa. 

 1. Przechowywanie danych

Dane osobowe klientów i użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla każdego z wyżej wymienionych celów.

Możemy jednak zachować niektóre dane osobowe, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa i uregulowania prawne (np. w celach podatkowych i kontrolnych) oraz zgodnie z naszymi wewnętrznymi zasadami przechowywania danych.

Gdy nie ma już potrzeby przechowywania danych, które nadal mogą zidentyfikować użytkownika, dane takie usuwamy, anonimizujemy lub agregujemy, tak aby użytkownik lub klient nie mógł być identyfikowalny jako konkretna osoba.

Powód przekazania danych Okres przechowywania danych
 • Zakup produktu Somfy
 • Spersonalizowana komunikacja dotycząca produktów i usług wymagających specjalnej zgody
 • Zarządzanie zamówieniami na stronie Somfy
5 lat od ostatniego kontaktu komercyjnego
 • Faktury i dane księgowe
10 lat
 • Używanie aplikacji Somfy lub kont na stronach Somfy
5 lat od ostatniego połączenia się z kontem
 • Udział w konkursie SOMFY
1 rok od zakończenia konkursu
 • Prośby o usunięcie lub edycję danych osobowych
5 lat od momentu złożenia prośby
 1. Przekazywanie danych za granicę

Dane osobowe klientów i użytkowników przechowujemy i przetwarzamy głównie na serwerach zlokalizowanych w krajach UE/EOG lub w Szwajcarii.

Działamy jednak jako korporacja globalna i korzystamy z międzynarodowych usługodawców, którzy wspierają nasze globalne rozwiązania. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do innego kraju niż ten, w którym mieszka użytkownik.

Jakikolwiek transfer danych z poza EU/EAA lub Szwajcarię jest ściśle zarządzany poprzez Standardy Klauzul Umownych Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę zagrożenia techniczne związane z prawem w kraju trzecim, gdzie występuje transfer danych.

 1. Prawa klientów i użytkowników

Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych w celu wykonania swoich praw do danych osobowych, które gromadzimy lub wykorzystujemy.

Prawa użytkownika obejmują:

 • Prawo dostępu i poprawiania. Użytkownik dysponuje prawem otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe jego dotyczące, a w takich przypadkach użytkownik ma prawo zażądać kopii danych osobowych, które przechowujemy na jego temat i może w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, poprawić lub uzupełnić swoje dane osobowe, które przechowujemy. Użytkownik może pomóc Somfy zapewnić, że dane kontaktowe i preferencje użytkownika są dokładne, kompletne i aktualne, wypełniając zaktualizowany formularz kontaktowy na dowolnej z naszych witryn internetowych lub przesyłając poprawki lub aktualizacje naszemu IOD na adres rodo-pl@somfy.com; wyjaśniając powód do zmian oraz zapewniając nam dowód (np. Fakturę) jeśli to konieczne.
  Prosimy o nie przesyłanie nam kopii paszportów lub dowodów osobistych.
 • Prawo do sprzeciwu i ograniczenia. Użytkownik ma prawo wniesienia, w dowolnej chwili, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W pewnych okolicznościach użytkownik może również ograniczyć korzystanie przez nas z danych osobowych użytkownika, na przykład, gdy podejmujemy kroki w celu skorygowania nieprawidłowych danych na wniosek użytkownika;
 • Prawo do usunięcia danych. Dane osobowe użytkownika usuwamy na prośbę użytkownika, chyba że dane osobowe użytkownika musimy zachować, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub nasze zasady przechowywania danych;

Ustawienia plików cookie możesz dostosować samodzielnie w każdej chwili poprzez nasze narzędzie do zarządzania plikami cookie klikając TUTAJ.

 • Prawo do wycofania zgody. Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie; może to jednak oznaczać, że dalsze świadczenie żądanej usługi może nie być możliwe; Informację o wycofaniu zgody należy przesłać pod adres: rodo-pl@somfy.com
 • Prawo do otrzymywania i przesyłania danychUżytkownik dysponuje prawem otrzymywania danych osobowych odnoszących się do użytkownika, które użytkownik nam przekazał, w powszechnie używanym formacie elektronicznym. Użytkownik może przekazać te dane innemu administratorowi danych (przenoszalność danych);
 • Prawo do wniesienia skargi. Użytkownik może skontaktować się z nami, jeśli użytkownik uważa, że wykorzystanie danych osobowych użytkownika przez nas nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Użytkownik może również złożyć skargę do organu nadzorczego ochrony danych w swoim kraju lub w kraju, w którym znajduje się administrator danych osobowych użytkownika.

 

 1. Osoby niepełnoletnie

            Nie zbieramy oraz nie prosimy o dane osobowe osób niepełnoletnich informacji od osób niepełnoletnich. Jeśli dowiemy się, że zebrane dane należą do osoby niepełnoletniej, usuniemy je tak szybko jak to możliwe. Jeśli wydaje Ci się, że osoba niepełnoletnia mogła podać nam dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem:

         11. Zmiany polityki

Datę niniejszej Polityki podano przed akapitem wstępnym. Niniejsza Polityka może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiany takie mogą istotnie wpłynąć na prawa osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, w którym to przypadku użytkownik zostanie powiadomiony o takich zmianach za pomocą widocznego powiadomienia na wstępnie do niniejszej Polityki.

Regulamin portalu internetowego Somfy Biznes www.somfybiznes.pl – Warszawa, dnia 07 lutego 2019 roku

I. Postanowienia Ogólne

 1. Portal internetowy Somfy Biznes (dalej: Somfy Biznes) jest udostępniany przez Somfy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-228) przy ul. Marywilska 34, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016533, posługująca NIP: 113-07-89-222 (dalej: Somfy).
 2. Somfy Biznes działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie portalu internetowego Somfy Biznes (dalej: Regulamin).
 3. Somfy Biznes obejmuje udostępniane strony internetowe, funkcje interaktywne i oddzielne serwisy działające w domenie internetowej www.somfybiznes.pl i jej subdomenach.
 4. Częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności Somfy Biznes.
 5. W przypadku istnienia innych dokumentów określających regulamin korzystania ze stron internetowych lub funkcji interaktywnych, postanowienia tych dokumentów są uważane za postanowienia szczególne do postanowień zawartych w Regulaminie.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Somfy Biznes, w szczególności z treści dostępnych w Somfy Biznes po zalogowaniu się, użytkownicy i odwiedzający są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Somfy Biznes użytkownik / odwiedzający oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Inne serwisy internetowe lub strony internetowe udostępnianie przez Somfy, nie będące częścią Somfy Biznes posiadają odmienne regulaminy oraz polityki prywatności i nie są objęte postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 

II. Definicje

 1. Somfy– Somfy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-228) przy ul. Marywilska 34, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016533, posługująca NIP: 113-07-89-222, REGON: 012152309.
 2. Somfy Biznes– platforma internetowa składająca się ze stron internetowych, funkcji interaktywnych i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki Somfy Spółka z o.o. i dostępna pod adresem www.somfybiznes.pl.
 3. Konto Somfy Biznes– grupa danych przypisanych konkretnemu użytkownikowi, składająca się w szczególności z:
  1. danych identyfikacyjnych użytkownika: „loginu" i „hasła";
  2. uprawnień do korzystania z poszczególnych stron internetowych Somfy Biznes;
  3. informacji podanych przez użytkownika we wszelkich formularzach, funkcjach interaktywnych i innych narzędziach internetowych dostępnych w Somfy Biznes;
 4. Użytkownik– każda osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca przydzielone przez Somfy Konto Somfy Biznes.
 5. Odwiedzający– każdy podmiot odwiedzający stronę główną Somfy Biznes pod adresem www.somfybiznes.pl, nie będący Użytkownikiem.
 6. Usługi– bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Somfy na rzecz Użytkowników dostępne w Somfy Biznes, umożliwiające w szczególności:
  1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Somfy, podmioty współpracujące z Somfy lub Użytkowników,
  2. korzystanie z funkcjonujących w ramach Somfy Biznes funkcji interaktywnych i innych mechanizmów informatycznych.
 7. Polityka Prywatności Somfy Biznes- dokument będący częścią Regulaminu, określający zasady, sposób i cel gromadzenia informacji przez Somfy, wprowadzanych i udostępnianych przez Użytkowników i Odwiedzających na stronach internetowych Somfy Biznes.
 

III. Warunki i zasady korzystania z Somfy Biznes

 1. Korzystanie przez Użytkowników i Odwiedzających z Somfy Biznes jest bezpłatne.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług jest bezpłatne.
 3. Konto Somfy Biznes może zostać udostępnione osobie prawnej lub osobie fizycznej tylko na podstawie lub w związku z zawartą umową cywilnoprawną z Somfy Sp. z o.o. lub podmiotami współpracującymi z Somfy, bądź przez skierowanie zaproszenia przez Somfy.
 4. Somfy zastrzega sobie prawo stworzenia, udostępnienia, bądź odmowy stworzenia / udostępnienia Konta Somfy Biznes na podstawie własnych kryteriów.
 5. W ramach Somfy Biznes Użytkownik może w szczególności korzystać z następujących Usług, opisanych w dalszej części Regulaminu:
  1. Aktualności,
  2. Wizytówki,
  3. Wyszukiwarki Produktów,
  4. Katalogu Marketingowego,
  5. Szkoleń,
  6. Do pobrania
 6. Do zawarcia pomiędzy Somfy a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Somfy Biznes dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Somfy Biznes w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Somfy Biznes dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Somfy Biznes.
 7. Somfy zastrzega sobie wyłączne prawo prezentowania w Somfy Biznes treści, materiałów informacyjnych i promocyjnych, wyników przeprowadzonych badań oraz wszelkich innych przekazów według własnego uznania.
 8. Somfy nie gwarantuje ciągłości świadczenia Usług, zastrzegając sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usług według własnego uznania w każdym czasie.
 9. Wszelkie inne usługi dostępne w Somfy Biznes jak również usługi, które zostaną dodane w przyszłości, o ile nie zostały opisane poniżej, podlegają postanowieniom ogólnym Regulaminu.
 

IV. Warunki i zasady korzystania z poszczególnych Usług Somfy Biznes

1. Aktualności 1.1. Usługa Aktualności polega na udostępnianiu przez Somfy w wydzielonej do tego celu części strony internetowej, treści, materiałów informacyjnych, promocyjnych, wyników badań oraz wszelkich innych przekazów dotyczących działalności Somfy. 1.2. Materiały określone w punkcie 1.1 powyżej są udostępnianie Użytkownikowi do wglądu na podstawie przydzielonych do Konta Somfy Biznes Użytkownika uprawnień. 1.3. Somfy ma wyłączne prawo decydowania, które z udostępnianych materiałów będą dostępne dla konkretnych Użytkowników. 1.4. Udostępniane materiały są przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników posiadających właściwe uprawnienia. Przekazywanie, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób lub informowanie osób trzecich o treści tych materiałów przez Użytkowników, o ile nie zaznaczono inaczej, jest zabronione. 1.5. Somfy dokłada wszelkich starań, aby udostępniane materiały były wolne od błędów.   2. Wizytówka 2.1. Usługa Wizytówka polega na prezentacji stworzonej przez Użytkownika, na podstawie wprowadzonych przez niego informacji w odpowiednim formularzu, wizytówki Użytkownika. 2.2. Wprowadzenie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. 2.3. Użytkownik decydując się na wprowadzenie danych jest zobowiązany do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 2.4. Tryb, zasady oraz cel gromadzenia danych przez Somfy, w związku z stworzeniem wizytówki przez Użytkownika jest określony w Polityce Prywatności Somfy Biznes. 2.5. Zaakceptowana przez Somfy wizytówka Użytkownika jest udostępniana w Somfy Biznes innym Użytkownikom oraz Odwiedzającym na zasadach określonych w Polityce Prywatności. 2.6. Somfy zastrzega sobie prawo odrzucenia stworzonej przez Użytkownika propozycji wizytówki. 2.7. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie przez Somfy informacji zawartych w wizytówce innym Użytkownikom, Odwiedzającym, a także podmiotom współpracującym z Somfy. 2.8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje wprowadzone podczas tworzenia wizytówki, w szczególności za zamieszczone zdjęcia, oznaczenia, grafiki, znaki towarowe i jakiekolwiek inne materiały podlegające ochronie na podstawie właściwych przepisów prawa. 2.9. Somfy zastrzega sobie prawo prezentowania wizytówki Użytkownika wszystkim lub określonym grupom Użytkowników / Odwiedzających / podmiotów współpracujących z Somfy według własnego uznania. 2.10.      Somfy zastrzega sobie prawo zaprzestania prezentowania wizytówki Użytkownika i / lub usunięcia wszelkich wprowadzonych przez użytkownika danych podczas tworzenia wizytówki.   3. Wyszukiwarki Produktów 3.1. Usługa Wyszukiwarka Produktów polega na udostępnianiu Użytkownikowi informacji, na podstawie wprowadzonego przez niego zapytania w odpowiednim formularzu, informacji o produktach związanych z działalnością Somfy lub podmiotów współpracujących z Somfy na podstawie umów cywilnoprawnych. 3.2. Informacje na temat produktów nie mają charakteru oferty handlowej w rozumieniu art. 66. § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. 3.3. Prezentowane zdjęcia i grafiki mają charakter poglądowy, produkt w rzeczywistości może nieznacznie różnić się od jego fotografii. 3.4. Somfy dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Wyszukiwarce Produktów były aktualne. 3.5. Somfy zastrzega sobie prawo do odmowy prezentacji niektórych lub wszystkich produktów wybranym Użytkownikom. 3.6. Informacje dotyczące niektórych lub wszystkich produktów mogą być niedostępne dla Użytkowników nie posiadających właściwych uprawnień, przydzielonych do Konta Somfy. 3.7. Wykorzystywanie przez Użytkownika zdjęć, grafik, oznaczeń, znaków towarowych lub jakichkolwiek innych elementów graficznych prezentowanych w Wyszukiwarce Produktów, bez wyraźnej zgody Somfy, jest zabronione. 3.8. Użytkownik wykorzystuje przedstawione mu informacje w Wyszukiwarce Produktów, w szczególności cechy produktów, wymiary, wymagania i specyfikacje techniczne, na własną odpowiedzialność, o ile nie zaznaczono inaczej. 3.9. Użytkownik pragnący wykorzystać zdjęcia, grafiki, oznaczenia, znaki towarowe lub jakiekolwiek inne elementy graficzne prezentowane w Wyszukiwarce Produktów powinien zgłosić swoją prośbę do Somfy za pomocą e-mail pod adresem marketing_pl@somfy.com 3.10.      Użytkownik ma możliwość złożenia zapytania o dostępność produktów prezentowanych w Wyszukiwarce Somfy oraz ich ewentualnego zamówienia, o ile są dostępne i znajdują się w ofercie Somfy, za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Somfy Biznes.   4. Katalog Marketingowy 4.1. Usługa Katalog Marketingowy polega na udostępnieniu Użytkownikowi katalogu produktów marketingowych zawierającego prezentację poszczególnych produktów marketingowych kierowaną do Użytkowników Somfy Biznes. 4.2. Prezentacja zawiera w szczególności proponowaną cenę netto produktu, krótki opis produktu oraz grafikę prezentującą przybliżony wygląd produktu. 4.3. Informacje na temat produktów nie mają charakteru oferty handlowej w rozumieniu art. 66. § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. 4.4. Prezentowane zdjęcia i grafiki mają charakter poglądowy, produkt w rzeczywistości może nieznacznie różnić się od jego fotografii. 4.5. W zależności od posiadanych uprawnień Konta Somfy Biznes, Użytkownik może być informowany przez Somfy o możliwych zniżkach 4.6. Somfy dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Katalogu Marketingowym były aktualne. 4.7. Wykorzystywanie przez Użytkownika zdjęć, grafik, oznaczeń, znaków towarowych lub jakichkolwiek innych elementów graficznych prezentowanych w Katalogu Marketingowym, bez wyraźnej zgody Somfy, jest zabronione. 4.8. Użytkownik pragnący wykorzystać zdjęcia, grafiki, oznaczenia, znaki towarowe lub jakiekolwiek inne elementy graficzne prezentowane w Katalogu Marketingowym powinien zgłosić swoją prośbę do Somfy za pomocą e-mail na adres marketing_pl@somfy.com 4.9. Użytkownik ma możliwość złożenia zapytania o dostępność produktów prezentowanych w Katalogu Marketingowym oraz ich ewentualnego zamówienia, o ile są one dostępne i znajdują się w ofercie Somfy, za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Somfy Biznes.   5. Szkolenia 5.1.  Usługa Szkolenia polega na udostępnieniu Użytkownikowi listy szkoleń prowadzonych przez Somfy oraz szkoleń organizowanych przez Somfy, prowadzonych przez uprawnione podmioty trzecie. 5.2.  Informacje szczegółowe dotyczące przeprowadzanych lub organizowanych szkoleń są określane przez Somfy i udostępniane na stronie internetowej Somfy Biznes lub poprzez kontakt z Somfy za pomocą e-mail pod adresem techniczny@somfy.com 5.3.  Prezentowana lista szkoleń ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66. § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. 5.4.  Somfy zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia lub organizowania wszystkich lub niektórych szkoleń według własnego uznania. 5.5.  Użytkownik pragnący wziąć udział w szkoleniu powinien zgłosić swoją prośbę za pomocą e-mail na adres techniczny@somfy.com 5.6.  Somfy poinformuje użytkownika zgłaszającego chęć wzięcia udziału szkolenia o warunkach i zasadach dotyczących wybranego szkolenia. 5.7.  Szkolenia prowadzone przez Somfy są bezpłatne. 5.8.  Szkolenia organizowane przez Somfy, a prowadzone przez uprawnione podmioty trzecie, mogą być związane z obowiązkiem poniesienia opłaty, o czym Użytkownik zostanie poinformowany, w przypadku wyboru takiego szkolenia. 5.9.  Somfy nie odpowiada za jakość szkoleń prowadzonych przez podmioty trzecie.   6. Do pobrania 6.1.  Usługa Do pobrania polega na udostępnieniu Użytkownikowi plików zawierających materiały związane z działalnością Somfy lub podmiotów współpracujących z Somfy na podstawie umów cywilnoprawnych. 6.2.  Usługa Do pobrania daje użytkownikowi możliwość ściągnięcia wybranych plików na własne urządzenie elektroniczne, pozwalające na zapis informacji. 6.3.  Udostępniane pliki w usłudze Do pobrania są przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników i mają charakter informacyjny. 6.4.  Użytkownik wykorzystuje informacje udostępnione w plikach, w szczególności cechy produktów, wymiary, wymagania i specyfikacje techniczne, na własną odpowiedzialność, o ile nie zaznaczono inaczej. 6.5.  Somfy dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w udostępnianych plikach były aktualne i zgodne z dostępną Somfy wiedzą. 6.6.  Wykorzystywanie przez Użytkownika zdjęć, grafik, oznaczeń, znaków towarowych lub jakichkolwiek innych elementów graficznych lub elementów podlegających ochronie prawnej, zawartych w udostępnianych plikach w usłudze Do pobrania, bez wyraźnej zgody Somfy, jest zabronione. 6.7.  Somfy zastrzega sobie prawo selekcji udostępnianych Użytkownikowi plików w usłudze Do pobrania w zależności od posiadanych przez niego uprawnień, przypisanych do jego Konta Somfy Biznes. 6.8.  Somfy zastrzega sobie prawo dodawania, usuwania, zmiany treści udostępnianych plików bez informowania o tym Użytkownika. 6.9.  Somfy dba o przestrzeganie praw do własności intelektualnej. Każdy z Użytkowników w przypadku stwierdzenia naruszania praw jakichkolwiek podmiotów do udostępnianych przez Somfy treści jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Somfy za pomocą e-mail pod adresem marketing_pl@somfy.com.  

V. Własność intelektualna

 1. Somfy Biznes oraz wszelkie treści w nim zawarte, w tym, znaki towarowe, bazy danych, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do znaków towarowych, oznaczeń, grafik, motywów wyróżniających oraz baz danych udostępnionych w Somfy Biznes przysługują Somfy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Somfy prezentuje w Somfy Biznes, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z treści lub baz danych udostępnionych w Somfy Biznes Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Niedopuszczalne jest:
  1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Somfy Biznes lub jego części lub treści zamieszczonych w Somfy Biznes lub ich części, bez uprzedniej zgody Somfy, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
  2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości – części, bez uprzedniej zgody Somfy.
 5. Zamieszczając jakiekolwiek treści w Somfy Biznes Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe treści są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby treści mogły być udostępniane w Somfy Biznes i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma zamieszczonych przez niego treści nie narusza obowiązujących przepisów prawa.
 

VI. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Korzystając z Somfy Biznes, Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu oraz uregulowań szczególnych zawartych w oddzielnych dokumentach stanowiących część Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Użytkownik bez wyraźnej zgody Somfy nie może udostępniać jego Konta Somfy Biznes osobom trzecim.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie Somfy Biznes w sposób bezprawny, w szczególności w sposób działający na szkodę Somfy i podmiotów współpracujących z Somfy na podstawie umów cywilnoprawnych.
 5. Somfy jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Somfy Biznes lub jego poszczególnych elementów dla Użytkownika, w przypadku:
 6. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, w związku z korzystaniem z Somfy Biznes, postanowień niniejszego Regulaminu, uregulowań szczególnych zawartych w oddzielnych dokumentach stanowiących część Regulaminu,
 7. w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Somfy, podmiotów współpracujących z Somfy lub innych Użytkowników lub innych osób związanych z Somfy,
 8. w momencie zaprzestania współpracy z Użytkownikiem,
 9. w pozostałych przypadkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 

VII. Odpowiedzialność Somfy

 1. Somfy nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Somfy Biznes, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  2. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika,
  3. niezależne i niezawinione błędy w działaniu funkcji i usług udostępnianych Użytkownikom w Somfy Biznes,
  4. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 1. Somfy nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Somfy Biznes w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 2. Somfy nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Somfy.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu dla wszystkich użytkowników i odwiedzających Somfy Biznes, poprzez odnośnik zamieszczony w stopce każdej strony internetowej będącej częścią Somfy Biznes.
 3. Wszelkie uwagi w zakresie Regulaminu należy kierować listownie na adres siedziby Somfy, bądź za pomocą e-mail na adres marketing_pl@somfy.com
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 5. Somfy zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności Somfy Biznes w każdym czasie, informując o tym użytkowników na głównej stronie Somfy Biznes w sekcji Aktualności.
 6. Wszystkie zmiany Regulaminu Somfy Biznes będą obowiązywały od momentu opublikowania w Somfy Biznes.
 7. Użytkownik korzystając w dalszym ciągu z Somfy Biznes po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu Somfy Biznes potwierdza wyrażoną wcześniej zgodę, co do jego postanowień.
 8. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Somfy Biznes.
Ostatnia aktualizacja: 07 lutego 2019 roku