FAQ serv-e-go

Wsparcie & Rozwiązywanie problemów

• Czy mogę dokonywać zmian bez zgody klienta?

 

 

Nie, nie możesz dokonywać żadnych zmian bez uprzedniej zgody klienta. Gdy klient udzieli Ci zgody do wprowadzania zmian w jego instalacji, to po ich wprowadzeniu zostaną zapisane i klient otrzyma raport z Twojej interwencji.