FAQ serv-e-go

Wsparcie & Rozwiązywanie problemów

• Czy mogę zlecić obsługę posprzedażową innemu instalatorowi?

    Narzędzie nie pozwala na udzielenie dostępu innemu instalatorowi w takich przypadkach. Ale centrala TaHoma może być w razie potrzeby przypisana do innego instalatora -...

•Klient ma przypisanego do siebie instalatora, ale chce go zmienić. Czy jest taka możliwość?

    Tak, wystarczy aby docelowy instalator wysłał prośbę o zostanie predefiniowanym instalatorem do danego klienta (wymagany do tego jest kod PIN TaHomy klienta i adres...

• Czy mogę dokonywać zmian bez zgody klienta?

    Nie, nie możesz dokonywać żadnych zmian bez uprzedniej zgody klienta. Gdy klient udzieli Ci zgody do wprowadzania zmian w jego instalacji, to po ich...

• Czy mogę uzyskać dostęp do instalacji mojego klienta w dowolnym momencie?

    Po zatwierdzeniu usługi przez klienta możesz w dowolnym momencie uzyskać dostęp do szczegółowego widoku jego instalacji, logując się do narzędzia Serv-e-Go. Jeśli jednak...