FAQ TaHoma switch Skalowalność rozwiązania -1

Jaka jest procedura wymiany TaHoma V2 na TaHoma Switch?

          W przypadku wymiany TaHoma V2 na TaHoma switch konieczne jest ponowne przeprowadzenie całej instalacji.

Czy zachowujemy interfejs sieciowy do kontrolowania swojego domu?

          Nie, skupiliśmy nasze wysiłki rozwojowe na aplikacji moble TaHoma. 

Czy aktualna wersja aplikacji TaHoma pozostanie dostępna? A co z aplikacjami związanymi z Conexoon?

          Tak, obecna aplikacja TaHoma pozostanie w sklepach pod nazwą TaHoma classic; jest utrzymywana, ponieważ flota TaHoma V1 będzie kompatybilna...

Czy TaHoma Switch pozostanie kompatybilny z czujnikami RTD?

          Nie będziemy mieć klucza sprzętowego przy premierze TaHoma switch, rozszerzającego jego kompatybilność. Jednak pracujemy nad rozwiązaniem,...

Czy będzie ciągłość aplikacji mobilnych dla boxów TaHoma V2?

          Cała zainstalowana flota TaHoma V2 zostanie przeniesiona do nowej aplikacji mobilnej TaHoma.

Czy możemy uruchomić funkcje SMART z czujników otwarcia i / lub czujników obecności RTD?

          Z uwagi na brak kompatybilności w momencie uruchomienia z serią czujników RTD, ta funkcja nie będzie dostępna. Pracujemy jednak nad...