FAQ TaHoma switch

Skalowalność rozwiązania -1

Czy możemy uruchomić scenariusze zaawansowane z czujników otwarcia i / lub czujników obecności, które działają w protokole RTD?

          Z uwagi na brak kompatybilności w momencie premiery z serią czujników działających w protokole RTD, ta funkcja nie będzie dostępna....

Czy będzie ciągłość aplikacji mobilnej dla centrali TaHoma V2?

          Na tą chwilę centrale TaHoma V2 oraz TaHoma V1 działają z aplikacją mobliną TaHoma Classic oraz aplikacją przeglądarkową. Docelowo będą...

Czy TaHoma Switch pozostanie kompatybilna z czujnikami RTD?

          Nowa centrala TaHoma switch nie będzie kompatybilna z czujnikami w protokole RTD. 

Czy aktualna wersja aplikacji TaHoma pozostanie dostępna? A co z aplikacjami związanymi z Conexoon?

          Tak, obecna aplikacja TaHoma pozostanie w sklepach pod nazwą TaHoma Classic. Będzie ona nadal dostępna, ponieważ centrala TaHoma V1...

Czy zachowujemy interfejs użytkownika (aplikacja przeglądarkowa) do kontrolowania swojego domu?

          Nie, skupiliśmy nasze wysiłki na utworzeniu nowej aplikacji TaHoma. Dotychczasaowa aplikacja mobilna zmienia nazwę na TaHoma Classic. ...

Jaka jest procedura wymiany TaHoma V2 na TaHoma Switch?

          W przypadku wymiany TaHoma V2 na TaHoma switch konieczne jest ponowne przeprowadzenie całej instalacji.